top of page

Urbanisme / Si un tema preocupa FEIM és l’urbanístic. Davant aquesta preocupació, donarem prioritat a l’aprovació d’unes normes que compensin el desenvolupament econòmic, el creixement moderat i la fisonomia del poble. Per això cercarem el màxim consens de tota la ciutadania i de les forces polítiques. A més a més proposam:

  • Consensuar i actualitzar les NNSS (normes subsidiàries).

  • Recuperar el patrimoni arquitectònic i arqueològic.

  • Reclamar la cessió dels terrenys de davant el cementeri per a destinar-los als usos que es consensuïn a les Normes Subsidiàries.

  • Promocionar la construcció d’habitatges de protecció oficial per facilitar-hi l’accés als taujans i taujanes amb rendes més baixes.

  • Optimitzar l’espai al cementiri i obtenir més unitats d’enterrament.

  • Cedir les competències en sòl rústic a l’Agència de Defensa del Territori.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page