top of page

Seguretat ciutadana / Som conscients que la inseguretat ha augmentat en els darrers anys al municipi. És hora d’estudiar estratègies de col·laboració amb altres cossos de seguretat i d’impulsar iniciatives per a la creació de nous. Volem:

  • Potenciar la figura del policia tutor i dotar-la dels recursos necessaris per realitzar la seva tasca en òptimes condicions.

  • Fer conferències sobre mesures de seguretat adreçades a la gent gran i a l'escola (per exemple, explicar el funcionament del telèfon d'emergències, com evitar fraus, etc.).

  • Impulsar una Junta de Seguretat Local per establir un protocol en situacions d’emergència.

  • Iniciar campanyes de formació de voluntaris de protecció civil amb l'objectiu de crear-ne l'agrupació.

  • Redactar un protocol d’actuació en cas d’incendi forestal.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page