top of page

Promoció econòmica / L’economia d’una població és un dels motors més importants del seu desenvolupament. Per això, s’ha de promoure l’activitat econòmica de Santa Eugènia incentivant la creació de llocs de feina i col·laborant amb les nostres empreses. Volem:

  • Donar suport als empresaris del poble amb canals de diàleg permanents.

  • Fomentar el consum als comerços del poble.

  • Potenciar el punt d’informació turística.

  • Rebaixar l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres  a  ‘obres’ de rehabilitació d’habitatges existents sempre que mantinguin la tipologia actual.

  • Establir bonificacions de fins al 50% d’IBI als llogarets per ser declarats BIC fins a l’entrada en vigor dels Plans Especials dels Llogarets, així  com del 10% als edificis amb nivell de catalogació B i C.

  • Bonificar les taxes d’obertura i de residus sòlids urbans als negocis que s’estableixin al municipi i contractin treballadors del poble que es trobin en situació d’atur.

  • uIntentar que les contractacions directes siguin realitzades per empreses del poble.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page