top of page

Participació i noves tecnologies / Un dels reptes més importants que ens plantejam com a equip amb vocació de govern és implicar els taujans i les taujanes en la participació, entesa com un dret per ser exercit diàriament i no només una vegada cada quatre anys.

 

Per això, volem que el nostre sigui un Ajuntament del segle XXI, és a dir, de la participació mitjançant les noves tecnologies. Proposam un ambiciós pla de modernització de l'administració local basat en dos eixos prioritaris: 

Foment de la participació

 • Celebrar regularment assemblees de política local.

 • Aprovar uns pressuposts participatius.

 • Convocar els plens a una hora que la gent pugui participar i retransmetre’ls en directe.

 • Aprovar un reglament de participació ciutadana que faciliti la contribució d’associacions i particulars als plens municipals.

 • Promoure l’associacionisme.

Implantació de l'administració electrònica

 • Ampliar l’oferta de serveis a l’administració electrònica municipal.

 • Publicitar les activitats i notícies d'interès per a tota la ciutadania, amb diferents suports, com llistes de difusió per whatsapp.

 • Crear una Agenda Municipal de les actuacions de l’ajuntament i fer-la arribar a la ciutadania a través de les xarxes socials.

 • Implantar el sistema de transparència obligatori que han de tenir tots els consistoris

 • Actualitzar i digitalitzar el inventari de bens i drets de la corporació.

 • Potenciar i promocionar l’ús de l’aplicació  oficial de l’Ajuntament per enviar suggeriments i incidències, i per informar als ciutadans.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page