top of page

Llogarets / És necessari fer un esforç per millorar el manteniment, les infraestructures i les comunicacions dels llogarets, sobretot per poder desplaçar-se caminant de manera segura. També cal trobar maneres de dinamitzar els llogarets i fer-los partícips de les activitats que es realitzin al poble. Volem:

  • Dotar els llogarets d’espais d’ombra i àrees de descans amb pedrissos per seure.

  • Crear i marcar unes zones verdes als llogarets d’extensió adequada i consensuades amb els veïnats.

  • Millorar-ne el manteniment i la neteja.

  • Millorar les aturades del bus als llogarets.

  • Condicionar, netejar i senyalitzar el caminet de Ses Alqueries, així com estudiar com allargar el caminet fins al poble.

  • Obrir el caminet de Ses Coves.

  • Projectar un vial segur per a vianants que connecti el poble amb Ses Olleries i Ses Coves.

  • Carril bici de Ses Alqueries fins al cementiri de Santa Maria

  • Organitzar anualment una activitat als llogarets de caràcter cultural i festiu.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page