top of page

Infraestructures / La millora i el manteniment del poble han de ser una constant i una realitat en qualsevol programa electoral. Amb la voluntat de donar resposta a les demandes veïnals, atendre les urgències i millorar l'accessibilitat ens comprometem a:

  • Instal·lar més papereres al municipi i als llogarets.

  • Contractar puntualment  empreses locals per a feines de manteniment.

  • Programar un pla de neteja periòdica que fixi un calendari de carrers i llogarets, acompanyat de xerrades d’educació ambiental

  • Ampliar i renovar voravies del poble a fi de suprimir barreres arquitectòniques.

  • Allargar la voravia del camí del cementeri fins a l’entrada del poble i instal·lar un arrambador als trams perillosos.

  • La creació d'un Parc Verd i el manteniment del punt verd en condicions.

  • Incorporar el compostatge de residus de poda i orgànics.

  • Aprovar un reglament d’ús dels locals municipals, reorganitzant i racionalitzant els espais segons les activitats que s’hi duguin a terme.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page