top of page

Entorn / La conservació del medi ambient és la condició necessària per a la sostenibilitat d’una societat. Els quatre anys vinents de legislatura han de permetre iniciar noves mesures ambientals més efectives, amb més consens i més eficaces. És necessari avançar en l’estalvi de recursos –energia, aigua, béns de consum, etc.- augmentant l’eficiència en el seu ús però també reduint el consum innecessari. Volem:

  • Tornar a posar en marxa la campanya d’informació i de bonificació a la taxa  de la recollida de fems per tal d’incrementar la col·laboració ciutadana.

  • Programar un pla de neteja periòdica de camins rurals, acompanyat de xerrades d’educació ambiental, i detenir la fumigació amb herbicides tòxics.

  • Promoure la reducció progressiva de les esteses elèctriques i telefòniques.

  • Erradicar la utilització de les bosses de plàstic convencionals als comerços del poble  i substituir-les per bosses reutilitzables i biodegradables.

  • Adherir-nos al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)  del Consell de Mallorca per tal de contribuir a l’objectiu estratègic comunitari de reduir un 20% les emissions de CO2.

  • Informar sobre la convocatòria d’ajudes oficials per a la instal·lació d’aïllaments tèrmics i plaques solars.

  • Establir un Reglament municipal de contaminació lumínica.

  • Actualitzar l’Ordenança de Medi Ambient.

  • Sembrar més arbres i fomentar l’ornament del poble amb més plantes.

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page