top of page

2018 / Propostes realitzades per MOVEM a l'Ajuntament de Santa Eugènia

​​​

 • Millora del camí de Son Ferrando / Aprovada / Executada

 • Cobrir el camp de futbet / Retirada per haver arribat a un consens

 • Suport a Valtònic i a la llibertat d’expressió i creació / Denegada

 • Arreglar part del tram peatonal del camí d’es Puig / Denegada

 • Adhesió de l'Ajuntament de Santa Eugènia a la campanya per un bon finançament per a les Illes Balears / Aprovada 

 • Eliminació la marquesina del carrer Josep Balaguer / Aprovada / Sense cap resultat

 • Rebuig a la sentència de “La Manada” / Aprovada

 • Assessorament als negocis taujans / Denegada

 • Projecte d’activitats de l'Ajuntament de Santa Eugènia / Denegada

 • Instar al Consell De Mallorca a construir una voravia i un pas de vianants per accedir a Siloé / Aprovada

 • Renovació de les bandes reductores de velocitat de Ses Olleries / Aprovada / Executada

 • Campanya informativa porta a porta sobre la recollida selectiva / Aprovada

 • Reposició dels cartells de senyalització dels camins de Santa Eugènia / Aprovada

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page