top of page

2016 / Propostes realitzades per MOVEM a l'Ajuntament de Santa Eugènia

 • Nou inventari de béns i drets de la corporació / Aprovada / Sense cap resultat

 • Moció per la disconformitat amb la reducció del servei de correus al municipi de Santa Eugènia (conjunta tots els grups municipals) / Aprovada 

 • Per un parc verd / Aprovada / Sense cap resultat

 • Moció per a la implantació d’un “bo llum” com a mesura municipal contra la pobresa energètica / Aprovada 

 • Retorn al Fons Mallorquí de Solidaritat / Aprovada

 • Redacció d’un protocol d’actuació en cas d’incendi forestal / Aprovada / Sense cap resultat

 • Municipi contra les prospeccions d’hidrocarburs / Aprovada / Sense cap resultat

 • Creació d’una comissió municipal de festes / Denegada

 • Ordenança de substitució de sancions econòmiques per realització de serveis en benefici de la comunitat / Aprovada / Sense cap resultat

 • Contractació d’energies renovables / Aprovada

 • Declaració de municipi oposat a l’aplicació del TTIP / Aprovada

 • Nou reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Santa Eugènia. (denegada)

 • Neteja i senyalització dels caminets de Ses Alqueries / Rebutjada sense anar plenari

 • Elaboració d’un projecte per completar la voravia del carrer Fra Juníper Serra entre el nucli urbà i el cementeri / Aprovada (Tancament, sí; voravia encara pendent)

 • Reglament de participació ciutadana / Denegada

FEIM_SANTA_EUGÈNIA_-_Logo.jpg
bottom of page